Kategori: Uncategorized

Välkommen till Tåsjö IF

Inför start av Tåsjödalen Classic Ski 2023 på Tåsjöberget.

Tåsjöklassikern

Tåsjöklassikern består av tre deltävlingar.

Tåsjödalen Classic Ski

Tävlingen startade år 2011 och har genomförts fram till 2023 med uppehåll för pandemiåren 2020 och 2021.

Under 2024 kommer tävlingen att göra ett uppehåll.

Tåsjöflåset

Startade år 2009 och har genomförts fram till 2023.

Loppet kommer att genomföras på Tåsjöberget under sommaren 2024, datum är ännu inte bestämt.

Ett populärt barnlopp för de yngre med olika åldersklasser går först av stapeln

Därefter körs det längre loppet om sju kuperade kilometer i natursköna omgivningar.

Det går också att välja ett kortare lopp om fyra kilometer.

Tåsjötrampet

Tävlingen startade 2013 och genomfört fram till omläggningen av väg 998 år 2019. Tävlingen har genomfört utmed den vackra Tåsjödalen och Tåsjöns natursköna stränder. Det har funnits två längder att välja på 98 kilometer och en kortare om 38 kilometer.

Vi hoppas kunna återuppta denna tävling.